ANÀLISIS LUMÍNIQUES I ENERGÈTIQUES

Un dels pilars del nou edifici de l’Escola Arimunani és l’aprofitament dels recursos naturals i climàtics de l’entorn de l’escola, per aconseguir un consum nul d’energia (els termes que defineixen les característiques dels edificis que adopten aquest sistema són edificis passius, sostenibles i bioclimàtics).

El projecte s’ha dissenyat per aprofitar de la manera més eficient els recursos climàtics del lloc, com són:

1.- La radiació solar. L’aprofitament de la radiació solar a l’hivern per escalfar les aules, i protegir l’edifici de la radiació solar a l’estiu per evitar el seu escalfament.

2.- La il·luminació natural. Aprofitar de la manera més eficient llum solar per a una bona qualitat lumínica dóna les aules.

3.- La protecció dels vents de nord, per evitar el refredament dels espais interiors.

4.- L’aprofitament de l’Embat (brisa mariana entre les 10:00-14:00) per refrescar els espais interiors.

Una vegada finalitzat el projecte d’arquitectura, aquest s’ha sotmès a un estudi per saber com respon l’edifici a nivell climàtic (il·luminació i temperatura a l’interior de les aules). Aquests estudis permeten valorar la resposta de l’edifici a les condicions climàtiques i poder ajustar el disseny de l’escola perquè sigui el més eficient possible. Fins a setembre s’han realitzat dues anàlisis: l’anàlisi lumínica i l’anàlisi energètica.

Anàlisi lumínica
S’ha analitzat la il·luminació de totes les aules en dos dies a l’any: el 15 de febrer i el 15 de maig. Els resultats obtinguts són molt positius en tots dos mesos, amb alguns excessos al maig i algunes deficiències a l’hivern, segons sigui l’orientació de la façana i l’estació.

La conclusió és que a nivell general el funcionament de l’edifici a nivell lumínic és òptim, ja que la gran majoria de les aules tenen finestres en dues façanes: la façana a pati i la façana a carrer. Però els resultats permeten millorar l’eficiència lumínica modificant algunes façanes de l’edifici. A l’hivern cal millorar la il·luminació de llevant mitjançant l’augment de la grandària de les finestres, mentre a l’estiu cal reduir les finestres i millorar la protecció d’aquestes amb elements mòbils, tipus cortines d’espart.

Anàlisi energètica
L’anàlisi energètica estudia l’efecte de la radiació solar a nivell general de tot l’edifici, tant les finestres com els tancaments opacs, com són la coberta i les parts opaques de la façana.

L’edifici està dissenyat amb una capa d’aïllament tèrmic suficient que impedeixi les pèrdues calorífiques a l’hivern i els guanys a l’estiu. Per tant, l’anàlisi permet conèixer el funcionament de l’edifici per captar energia a l’hivern a través de les finestres i com protegir-les per evitar guanys a l’estiu.

Els resultats de l’anàlisi ens ha permès saber la temperatura anual de cadascuna de les aules, i quines necessitats energètiques necessita a l’estiu i a l’hivern per arribar a la temperatura de confort.

El resultat reflecteix de manera científica la demanda de refrigeració a l’estiu i la demanda de calefacció a l’hivern. Aquests resultats permeten d’una banda modificar el disseny d’algunes solucions per millorar la temperatura de confort, i d’altra banda dimensionar les instal·lacions de calefacció i de ventilació a les necessitats de cadascuna de les aules i, per tant, optimitzar la grandària d’aquestes màquines.

Els resultats lumínics i energètics han permès adaptar el disseny de l’edifici a les necessitats lumíniques i energètiques de cada estació. L’objectiu és aconseguir un edifici que sigui el més eficient possible i arribar a un consum zero en energia i de CO2.

Deixa'ns un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *